\مجنون

:: \مجنون
یك شبی مجنون نمـــــازش را شكست 
 
بی وضـــــــــــــو در كوچه لیلی نشست 
 
عشق آن شب مست مستش كرده بود 
 
فارغ از جام الستش كـــــــــــــــــرده بود
 
گفت یا رب از چه خوارم كــــــــــــرده ای 
 
بـــــــــــــــــر صلیب عشق دارم كرده ای 
 
خسته ام زین عشـــــــق دل خونم مكن 
 
مــــــــــــــــن كه مجنونم تو مجنونم نكن 
 
مــــــــــــــــــرد این بازیچه دیگر نیستم 
 
این تـــــــــــــو و لیلای تــــــو من نیستم
 
گفـــــــــــــت ای دیــــــــوانه لیلایت منم 
 
در رگت پیــــــــــــــــدا و پنهانــــــت منم 
 
ســـــــــــــــــــــالها با جور لیلا ساختی 
 
مـــــــــــــــــــن كنارت بودم و نشناختی 
 
عشــــــــــــــــــق لیلی در دلت انداختم
 
صــــــــــــد قمار عشـــــــق یكجا باختم
 
كــــــــردمت آواره صحــــــــــــــرا ، نشد
 
گفتم عاقل میشوی امـــــــــــــــــا نشد
 
سوختم در حســـــــــــــــــرت یك یاریت
 
غــــــــــــیر لیلا بــــــــــــــر نیامد از لبت
 
روز و شـــــــــــــب او را صدا كردی ولی
 
دیـــــــدم امشب با منـــــــی گفتم بلی
 
مطمئن بـــــــــودم به من ســـــر میزنی
 
بر حــــــــــــــــــریم خانه ام در می زنی
 
حال ، ایــــــن لیلا كه خوارت كـــرده بود
 
درس عشقش بـــــــــی قرارت كرده بود 
 
مـــــــــــــرد راهش باش تا شاهت كنم
 
صد چـــــــــو لیلی كشته در راهت كنم
منبع : Flowers \مجنون
برچسب ها : لیلا ,كرده ,لیلی ,كرده بود 

به خدا گفتم ...

:: به خدا گفتم ...

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟ گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟
گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟
گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟
گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟
گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟
    گفتم: خدایا اینقدر نگو من گفت: من توام ، تو من . . .

منبع : Flowers به خدا گفتم ...
برچسب ها : خدایا ,من؟گفتم ,گفتم ,من؟گفتم خدایا ,گفتم خدایا

::

پسرخالم پست گذاشته :فقط گوشیم میتونه شهادت بده ک آرزوی خیلیا بودم...ولی هیچوقت نخاستم مال کسی باشم!!!!
داییم پایینش کامنت گذاشته:آره ارواح خاک عمه هات !!اونم منم ک هر روز ساعت12تا2جلو در دبیرستان دخترونه ها پلاسم!!
عاقا خداوکیلی دروغم میخاید بگید جایی بگید کسی نشناستون!!!

 

منبع : Flowers
برچسب ها :

دوست دارم....

:: دوست دارم....
http://up.campin.ir/up/albom/Pictures/17/iloveyou32.jpg

برای بدست آوردن دل‌ کسی که دوستش داری… آنطور که هستی‌ باش!

صداقت مؤثرترین تیری است که به قلب هدف می‌‌نشیند… هدفت را

با نقشه‌های جوراجور آلوده مکن‌… خودت باش… نه آنطور که فکر

میکنی او میخواد… کوشا باش…نه مصر… افتاده باش…نه‌ ذلیل…

شوخ باش…نه‌ مسخره… آزاده باش…نه سرکش… مطمئن باش…نه‌ ساده…

از خود، راضی باش…نه‌ از خود راضی… صبور باش…نه‌ در کمین…

آنوقت خواهی دید که کلید دلش را در دست خود خواهی داشت…

منبع : Flowers دوست دارم....
برچسب ها : باش…نه‌